Broedende weidevogels

Broedende weidevogels

In het Waalbos komen diverse soorten vogels voor die broeden in een weide, de zogenaamde weidevogels: kievit, tureluur, scholekster, kleine plevier, slobeend, wilde eend en kuifeend.

Kemphanen in het Waalbos

Kemphanen in het Waalbos

Na 12 maart heeft men de ijsbaan weer deels leeg laten lopen. Dit vochtige gebied leidt tot een waardevol voedselgebied voor diverse steltlopers en weidevogels.