Waarom een 'Nacht van de Nacht'?

Waarom een 'Nacht van de Nacht'?

Op zaterdagavond 28 oktober 2023 gaat de wintertijd weer in. Dit is traditioneel het tijdstip waarop de nacht van de nacht landelijk wordt georganiseerd.

En avond waarop we aandacht schenken aan het vele licht wat we in de avond en nacht maken. Dit werkt niet alleen verstorend voor flora en fauna maar ook mensen hebben er last van.

Nachtvlinders

Recentelijk is ontdekt dat nachtvlinders sterren gebruiken. De meeste nachtvlinders worden pas actief na zonsondergang. Toch is bekend dat ze afkomen op licht. Nachtvlinders worden in de war gebracht door dit licht. Normaal oriënteren nachtvlinders zich op het vage licht van maan en sterren maar door alle lichten worden ze misleid. Je ziet ze dan ook altijd als een dolle op de lamp afkomen en niet, wat je bij aanlokking zou verwachten, in een min of meer rechte lijn. Eenmaal bij de lamp gaan ze vaak weer in rust, omdat het licht is en het dus dag lijkt. Dat betekent dat ze dan niet hun normale nachtelijke gedrag vertonen en zich dus veel minder voortplanten dan zonder dat licht. We zien bij de nachtvlinders de laatste tientallen jaren een sterken achteruitgang. Licht is natuurlijk niet de enige oorzaak daarvoor, maar speelt zeker een belangrijke rol.

Verstoorde voortplanting

Ook blijkt dat sommige vrouwelijker nachtvlinders in lichte omstandigheden veel minder lokstoffen te maken dan in het donker. Die sekslokstoffen zorgen dat mannetjes en vrouwtjes elkaar vinden en zijn essentieel voor de voortplanting en dus het voortbestaan van die soort op die locatie. Ook blijkt dat onder invloed van het kunstlicht ook de samenstelling van die lokstoffen sterk verandert waardoor de mannetjes de geur niet meer herkennen. 

Padden

Ook padden hebben last van het licht. Bij onderzoek van RAVON, de Nederlandse vereniging die zich bezig houdt met reptielen, amfibieen en vissen, bleek dat padden liever in het donker trekken. Door verlichting verandert de plek waar ze trekken.