Broedende weidevogels

Broedende weidevogels

In het Waalbos komen diverse soorten vogels voor die broeden in een weide, de zogenaamde weidevogels: kievit, tureluur, scholekster, kleine plevier, slobeend, wilde eend en kuifeend.

Ook grutto’s worden een enkele keer gehoord en gezien maar hebben nog niet gebroed in het Waalbos. Ook de graspieper en de veldleeuwerik worden wel gezien maar of deze broeden is onzeker. De laatste jaren is de veldleeuwerik ook helaas niet meer waargenomen.

Nu, begin maart, zijn de kievieten weer volop aan het hof maken (baltsen). Ze maken bijzondere duikelingen in de lucht en de mannetjes kievieten maken op de grond kuiltjes door met hun poten een rondje te draaien. Eén van deze kuiltjes wordt straks door zijn vrouwtjes kieviet uitgezocht om eieren in te leggen. Een vrouwtjeskieviet legt er dan elke dag 1 ei in totdat er totaal 4 eieren in liggen. Na één dagje rust begint ze te eieren te bebroeden. Af en toe zitten de mannen ook op het nest maar meestal staan ze op de wacht en jagen ze alle bedreigingen (kraaien, meeuwen, roofvogels, honden en mensen, etc.) weg. De vrouwtjes moeten af en toe ook eten, dus dan is het handig als er in de buurt een goed vochtig gebied is waar ze kunnen eten (foerageren). Op dit moment liggen de eieren onbeschermd in het nest. Vanwege hun schutkleur zijn ze vanuit de lucht moeilijk te vinden. De kievitman houdt het nest wel steeds goed in de gaten. Ook draait het vrouwtje de eieren af en toe om zodat ze aan alle kanten bebroed worden. Bij zonnig weer is het belangrijk dat de eieren niet te warm worden en zal het vrouwtje vooral op het nest zitten om schaduw te bieden en bij nat en koud weer zorgt ze voor voldoende warmte.

Na 28 dagen komen de kievitjes één voor één uit het ei. Als alle kievitjes uit het ei gekropen zijn, dan verlaat het gezin het nest. De kleine kieviten moeten meteen zelf hun eigen voedsel zoeken. Ook daarvoor is de aanwezigheid van een nat gebied erg belangrijk. In de droge zomer van 2018 en 2019 zijn veel jonge kieviten dood gegaan door gebrek aan voedsel omdat de hele polder was uitgedroogd. Als stichting zouden we daarom graag een paar drasgebieden willen hebben in het Waalbos. 


 kievitsnest tussen de paaltjes 

Er broeden ook diverse eenden in het Waalbos. Deze hebben een nest van grasstengels en dons. Normaliter dekken ze de veelal wittige eieren af met het nestmateriaal als ze het nest verlaten. Vanuit de lucht zijn die wittige eieren voor meeuwen en kraaien namelijk wel heel goed te zien als ze niet afgedekt zijn. Alleen als een eend snel weg moet vliegen omdat een hond of een mens op ze afkomt vliegen ze weg zonder het nest af te dekken. Vandaar dat gedurende het broedseizoen veel eieren te vinden zijn langs de paden. Als de eieren gevonden zijn door meeuwen of kraaien laten ze eieren vaak kapot vallen op een harde ondergrond. Dan zijn ze makkelijker op te eten. Dus mensen houdt uw honden bij u in de buurt tijdens het broedseizoen. Het is vaak niet te zien waar de broedende vogels zitten en een eendenest is zo verstoord.