Donateur worden

Voor € 15,- per jaar kunt u donateur worden van Stichting Natuurbeheer Waalbos. Als donateur ontvangt u regelmatig een email nieuwsbrief en krijgt u korting op de activiteiten die door de Stichting georganiseerd worden.

Voor het onderhoud en in goede staat houden van de voorzieningen (kabouterpad, vlinder- en bijenidylle, oeverzwaluwwand, ijsvogelwand, vogelkijkscherm, fruitboomgaarden) die de Stichting heeft aangelegd in het Waalbos is veel geld nodig. Gedeeltelijk wordt dit verkregen door subsidies, maar dat is nog niet genoeg. Giften en/of legaten zijn van harte welkom om deze voorzieningen te behouden.

U kunt uw giften overmaken op rekening nummer: NL16 RBRB 0929 0942 63 (Regiobank) t.n.v. Stichting Natuurbeheer Waalbos. Wij zijn U hiervoor erg dankbaar.

Stichting Natuurbeheer Waalbos heeft de ANBI status. Met de ANBI status zijn giften aftrekbaar van de belasting (boven een bepaalde drempelwaarde) maar kunnen vrijwilligers ook hun ureninzet opvoeren als aftrekpost voor de belasting. Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen als dit voor minimaal 5 jaar vastgelegd is. Deze gift is dan geheel aftrekbaar van de belasting zonder drempelwaarde. Daarvoor moet u wel een formulier invullen wat wij ook ondertekenen. Indien u dit wilt, dan kunnen wij u het formulier toesturen. Zie ook: Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

1.jpg

Direct opgeven als donateur

Wat is uw naam?
Wat is uw email adres
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your message.