Cetti's zanger in het riet

Cetti’s zanger in het Waalbos

Sinds een aantal jaar kun je in het Waalbos een 'nieuw' vogeltje spotten: de Cetti's zanger.

Oorspronkelijk leefgebied

Het oorspronkelijke broedgebied van de Europese Cetti’s zanger ligt rond de Middellandse Zee, de Westelijk helft van Frankrijk en het Zuiden van Engeland. De Cetti's zanger kwam in ons land vrijwel niet voor. De laatste jaren is dat echter aan het veranderen. Door de zachte winters is de soort vanaf 2010 behoorlijk toegenomen, waarbij de Biesbosch het eerste bolwerk was.

Leefwijze en herkenning

De cetti's zanger is een korte-afstandstrekker die door strenge winters hard getroffen wordt, maar zich flink uitbreidt na een zachte winter. De cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze en is meestal het best waar te nemen door zijn zang.. Hij laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende en explosief voorgedragen zang klinkend als "(ti) CET-ti CET-ti, CET-ti". Het is een kleine bruine zangvogel met een ronde, vaak opgewipte roodbruine staart.

Broeden en voedsel

De Cetti’s zanger broedt van april tot juli/augustus en heeft één of twee legsels per jaar met 2-4 eieren. Alleen het vrouwtje bebroed de eieren gedurende 16-17 dagen. Het slordig nest wordt laag bij de grond (niet hoger dan 2 meter) gebouwd in dichte vegetatie, in moerassig gebied of in de buurt van water. De jongen vliegen na 14-16 dagen uit maar worden dan nog wel 2 weken door de ouders gevoerd.  De cetti’s zanger eet insecten en andere ongewervelden.