Eerste exemplaar Beheervisie overhandigd aan wethouder Meij

Eerste exemplaar Beheervisie overhandigd aan wethouder Meij

Op 20 maart jl. overhandigde onze voorzitter Annemarie van den Hout het eerste exemplaar van de beheervisie aan wethouder Meij van de gemeente Ridderkerk.

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is in 2015 opgericht om in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) het Waalbos te beheren. De stichting voert met name die beheermaatregelen uit die specifiek zijn en de natuurwaarden van het Waalbos verhogen. 

De SNW is er trots op dat in een paar jaar tijd, met behulp van veel enthousiaste vrijwilligers, een akkergebied is 'omgetoverd'  tot een afwisselend landschap waarin veel planten- en diersoorten een plek hebben gevonden. 

Om een volwaardige gesprekspartner te zijn, en om bescherming te kunnen bieden aan de waardevolle natuur in het Waalbos, heeft het bestuur van de stichting besloten dat het tijd werd voor een eigen beheervisie.

Deze beheervisie bevat onder andere een overzicht van de soorten die nu al in het Waalbos gevonden kunnen worden, alsook een overzicht van de soorten die we graag zouden willen aantreffen. Daarbij benoemt het ook de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om het voorkomen van de diverse soorten flora en fauna te bevorderen.Nieuwsbrieven

Klik op een van de buttons om de nieuwsbrief te bekijken.

Nieuwsbrief ontvangen?
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@onswaalbos.nl.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017