Nieuwbouw bezoekerscentrum

We gaan gestaag verder aan de realisatie van ons bezoekerscentrum. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de rol van Staatsbosbeheer. Zij gaan in principe geen gebruik maken van het gebouw.

We zijn aan het onderzoeken welke exploitatiekosten we krijgen en hoe we dit rond kunnen krijgen. Ook kijken we hoe de deelnemende clubs daarin samen gaan werken.

De samenwerking met de Hogeschool Rotterdam is inmiddels beëindigd. Zij kwamen met een ontwerp voor 3 gebouwen en dat achtten wij niet gewenst en niet haalbaar. Ook heeft Betonballon aangegeven dat hun innovatieve bouwmethode voor ons gebouw niet makkelijk toepasbaar is omdat we een beperkte bouwhoogte hebben. Er zijn nu gesprekken gaan de met de TU Delft. Inmiddels worden we begeleid door projectmanager Geerke Versteeg van PhiFactory, die kostenloos haar diensten beschikbaar stelt.

Nieuwsbrieven

Klik op een van de buttons om de nieuwsbrief te bekijken.

Nieuwsbrief ontvangen?
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@onswaalbos.nl.

2022

2021

2020

2019

2018

2017