Bijzondere diersoorten gezien in het Waalbos

Een paar weken geleden zat er een wilde zwaan in het Waalbos. Best een beetje bijzonder. Verder zijn er op dit moment diverse kuifeenden en wintertalingen te zien. De zilverreiger vliegt rond, soms zijn het er zelfs twee. In de bosjes van fase zijn al weer rietgorzen en groenlingen te zien en de eerste blauwborst is terug. De puttertjes zijn de hele winter aanwezig geweest en zitten vooral in de elzen bij het parkeerterrein. Er zijn helaas geen ijsvogeltjes meer gezien. Misschien dat de ijsperiode toch te lang voor ze is geweest. We hebben wel steeds wakken voor ze gehakt in het ijs.

Kieviten
Sinds het mooie weer in week 10 zijn er vele kieviten geland in het Waalbos. De verwachting is dat er op de kale gronden dit jaar heel veel zullen gaan broeden. Omdat de aannemer nog moet gaan ploegen en bomen planten, gaan we, samen met de vogelaars van Natuurvereniging IJsselmonde de nesten aangeven voor de aannemer. De vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsselmonde zal dit jaar proberen de broedvogels in het Waalbos in kaart te brengen. De plantenwerkgroep van Natuurvereniging IJsselmonde zal het gebied ook inventariseren.

Waarnemingen melden
Op de site ijsselmonde.waarneming.nl worden alle waarnemingen in het Waalbos gemeld.
wintertocht.jpg

Wintertocht door het Waalbos

Op 14 januari was de wintertocht door het Waalbos hebben we met 17 mensen een lange wandeling door het Waalbos gemaakt. Het was best heel koud. Terug gekomen bij het parkeerterrein zijn we bij Ross Lovell ontvangen voor een lekker kopje sop met een broodje. De open haard knisperde, dat was best lekker. Het was een fijne wandeling.

Nieuwbouw bezoekerscentrum

We gaan gestaag verder aan de realisatie van ons bezoekerscentrum. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de rol van Staatsbosbeheer. Zij gaan in principe geen gebruik maken van het gebouw. We zijn aan het onderzoeken welke exploitatiekosten we krijgen en hoe we dit rond kunnen krijgen. Ook kijken we hoe de deelnemende clubs daarin samen gaan werken.

De samenwerking met de Hogeschool Rotterdam is inmiddels beëindigd. Zij kwamen met een ontwerp voor 3 gebouwen en dat achtten wij niet gewenst en niet haalbaar. Ook heeft Betonballon aangegeven dat hun innovatieve bouwmethode voor ons gebouw niet makkelijk toepasbaar is omdat we een beperkte bouwhoogte hebben. Er zijn nu gesprekken gaan de met de TU Delft. Inmiddels worden we begeleid door projectmanager Geerke Versteeg van PhiFactory, die kostenloos haar diensten beschikbaar stelt.
© 2017 - Stichting Natuurbeheer Waalbos. Alle rechten voorbehouden. Website door Djen Design